Search Constraints

Filtering by: Subject Phật giáo Remove constraint Subject: Phật giáo

Search Results

  • Rx913s131?file=thumbnail
    Article
    Schafer, John C.
    Đã có rất nhiều lời giải thích về sự nổi tiếng của ca nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua những đề tài như: ca từ đầy chất thơ, khác với dòng nhạc tiền chiến, mang chủ đề phản chiến, và cả việc ông đã khám phá ra những tiếng hát nữ tài năng, và còn nhiều điều . . .